ČIPOVÁNÍ

 

Co víme o povinném čipování koček

informace 16. březen 2004
Mezi chovatele a vystavovatele koček již pronikly první informace o praktické aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.998/2003/ES, které stanovuje požadavky na zavedení nezaměnitelného značení těch domácích zvířat – společníků člověka, která jsou vnímavá na vzteklinu a mohou tedy být potenciálním zdrojem nakažení člověka, tj. psů, koček a fretek.

Výše uvedené Nařízení vstupuje v platnost dne 3.7.2004 ve všech zemích EU, tedy i v zemích, které přistupují k EU k datu 1.5.t.r., to znamená včetně České republiky. Ve své podstatě znamená, že od tohoto data může překročit české hranice pouze kočka, která je nezaměnitelně označena tetováním nebo čipem a má jako průvodní doklad tzv. pas, který potvrzuje její identitu a provedení předepsaných očkování,event. dalších vyšetření. Je přitom lhostejné, zda se jedná o čistokrevnou, rodokmenovou kočku, která jede se svým majitelem na zahraniční výstavu, nebo o domácí kočku, která provází svého pána či paní na návštěvu příbuzných třeba na Slovensko.


Ve smyslu výše uvedeného nařízení se za identifikovaná zvířata považují taková, která mají buď zřetelně čitelné tetování nebo elektronický systém identifikace ( rádiový odpovídač, transpondér, čip ). Vzhledem k tomu, že tetování je typem identifikace, který je povolený pouze na osmileté přechodné období, aby již jednou takto označená zvířata nemusela být znovu značena čipy, považuje se za účelné, aby nově značená zvířata byla již výlučně čipována. Elektronický čip by měl splňovat požadavky mezinárodních norem ISO 11784 a ISO 11785, protože kontrolní místa ( hraniční přechody, veterináři apod.) budou vybavena čtečkami schopnými snímat a odečítat čipy odpovídající strukturou kódu a technickou koncepcí ( frekvence 134,2 kHz) těmto normám. Pokud bude zvíře označeno čipem, který nesplňuje tyto normy, musí mít majitel zvířete, nebo osoba zvíře do zahraničí doprovázející, s sebou vlastní čtečku schopnou daný čip přečíst.

Nutnost mít nezaměnitelné označení (tetování, čip) a pas platí pro pohyb psů, koček a fretek ve všech zemích EU a dále pro Andorru, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán. Pro Švédsko, Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska dále platí – zatím na pětileté přechodné období – povinnost před vstupem předložit vyšetření krve zvířete na obsah protilátek, což potvrzuje účinnost vakcinace proti vzteklině. Toto vyšetření musí být provedeno v laboratoři schválené Evropskou unií. Bez tohoto vyšetření by zvíře muselo zůstat několik měsíců v karanténě. Evropská unie počátkem března schválila seznam třetích, nečlenských zemí, které budou mít obdobný režim jako členské země EU. Z evropských zemí je na něm pouze Chorvatsko, z mimoevropských např. USA, Kanada, Japonsko a Nový Zéland. Pro zvířata přicházející z ostatních třetích zemí – z hlediska výstav koček to jsou např. Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Moldavsko, Srbsko a Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko – platí požadavky analogické požadavkům Švédska, Irska a Spojeného království, tj. kromě identifikace a očkování proti vzteklině i sérologický test autorizované laboratoře prokazující titr ochranné protilátky o hodnotě nejméně 0,5 mezinárodních jednotek na mililitr. Ovšem pozor! Platí to i pro případné tzv. zpětné dovozy do EU. Pokud tedy bude někdo z Česka chtít vystavovat kočku např. na mezinárodní výstavě v Bělehradě ( Srbsko a Černá Hora) musí na hranicích EU při návratu z výstavy předložit výsledek laboratorního vyšetření na protilátky. Toto vyšetření musí být provedeno před výjezdem do třetí země. Pokud by toto vyšetření na protilátky proti vzteklině nebylo provedeno před výjezdem z území EU, muselo by pak být provedeno nejméně tři měsíce před datem návratu. To znamená, že by po tuto dobu nebylo zvířeti umožněno se vrátit.

Někomu se mohou zdát tato opatření příliš byrokratická, ale orgány EU se snaží eliminovat všechna zdravotní rizika, a je tomu tak i v případě smrtelně nebezpečné nemoci, jakou vzteklina bezesporu je.

Jaká je současná situace v ČR ( stav k 15.3. ) z praktického hlediska – co víme a nevíme:

* čipovat budou soukromí veterinární lékaři schválení k tomuto úkonu Krajskou veterinární správou. Tito veterinární lékaři musí být vybaveni čtečkou, aby mohli ověřovat funkčnost čipu

* pro takto čipovaná zvířata bude vytvořen nový registr, nezávislý na stávajících registrech

* tito vet.lékaři budou současně vystavovat pas ověřující identitu zvířete a provedená očkování

* pasy ještě nejsou vytištěny, ale jejich výroba je připravena

* gesce za celý systém je připravena, autoritu musí jmenovat ministr zemědělství

* Státní veterinární správa předpokládá „spuštění“ celého funkčního systému od 1.května 2004

* Státní veterinární správa usiluje o zřízení akreditované laboratoře EU v České republice, která by byla kompetentní provádět a potvrzovat sérologické zkoušky

* neznáme zatím jména vet.lékařů schválených k provádění čipování

* neznáme způsob převodu zvířat již dříve čipovaných ze „starých“ registrů do nového registru


Pro vystavovatele koček a pro organizátory mezinárodní výstav se do 30.6. nic nemění. Od 3.července musí vystavovatelé, kteří chtějí vystavit své zvíře v zahraničí splňovat podmínky Nařízení EU, tzn. zajištění identifikace zvířete a vyplněný a vet.lékařem potvrzený pas. Před cestou do vybraných zemí EU ( Švédsko, Irsko, Spojené králoství) a třetích zemí mimo EU ( všechny mimo Chorvatska) je nutné sérologické vyšetření krve, které se zatím dělá pouze v zahraničí. Pro organizátory výstav to znamená, že lze očekávat prakticky nulový počet vystavovatelů ze třetích zemí ( Ukrajina, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Rumunsko atd.).

Ing.Bohumír Mahelka,CSc., předseda SCHK
16. březen 2004

Upozornění :
Publikování a další šíření obsahu serveru zo36brno.cz je bez písemného souhlasu ZO 36 Brno zakázáno.

 
 

© 2009 - 2010 ZO Brno 36. All rights reserved.