PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ A REGISTRACI PŘEDBĚŽNĚ UZNANÝCH PLEMEN

 

Generální shromáždění FIFe 2006 uznalo poprvé ve svoji historii předběžně dvě nová plemena. Do loňského roku bylo uznávání plemen u FIFe jednostupňové: plemeno bylo buď uznáno plně, tj. bez jakéhokoliv omezení, nebo uznáno nebylo. Dvoustupňový proces uznávání kopíruje obdobnou proceduru u jiných světových organizací chovatelů koček ( CFA ) i psů ( FCI ) a má za cíl ověřit „životnost“ nově uznaných plemen v chovatelské a výstavní praxi a současně zajistit jejich nezbytnou genetickou variabilitu před definitivním uznáním.

Potud je to zcela pořádku. Jenže: obě plemena byla předběžně uznána aniž byly dostatečně analyzovány všechny jemnosti ( chtělo by se říci spíše nejasnosti nebo záludnosti ) standardu s jejich dopadem na posuzování a na registraci potomků s fenotypově rozdílnými typy osrstění. Takže problémy, které při posuzování a registraci vyvstaly po 1. lednu letošního roku muselo řešit předsednictvo a příslušné komise FIFe a předsednictvo následně vydalo dne 28. února toto rozhodnutí:


Posuzování předběžně uznaných plemen

Kočky patřící k předběžně uznaným plemenům, tj. donský sphynx ( DSP ) a peterbald ( PEB ) nemohou být nominoványna Best in Show ani nemohou tento titul získat.
1.Po dosažení titulu IC/IP mohou být tyto kočky vystavovány pouze mimo konkurenci, nikdy nesmí být ve třídě 5 nebo 6.

2.DSP a PEB, kteří již byli nominováni na BIS nebo BIS vyhráli si své tituly podrží, ale tyto nominace/tituly nemohou být použity k přihlášení na světovou výstavu.

3.Jen „plně uznaná“ plemena se mohou zúčastnit světové výstavy.

4.Příslušné dodatky k Výstavnímu řádu budou předloženy nejbližšímu generálnímu shromáždění, tak aby tato regulace byla obsažena v pravidlech FIFe.


Registrační pravidla

Doplněk II – Registrace předběžně uznaných plemen ( DSP a PEB )

Pravidla pro jednotlivá plemena budou převedena do příslušných článků Chovatelského a registračního řádu, pokud budou jedno nebo obě plemena plně uznána. ( Uvedené příklady se nepřevádějí ).

Pokud plemeno/a nezískají plné uznání do 1. 1. 2012, bude tento dodatek zrušen.
Čl. 2.6.12 ( doplněk II ) PEB ( Peterbald )
PEB x * br může být použit pro chov PEB ( zde i dále v textu: * znamená doplňující informaci dle EMS systému, tj. označení barvy )

Při chovu PEB:
• Bezsrsté kočky jako výsledek křížení s povolenými plemeny se registrují jako XSH * ( PEB ) a mohou být ve smyslu čl. 4.4.5.1 Chovatelského a registračního řádu přeregistrovány jako PEB.
• Osrstěné kočky jako výsledek křížení s povolenými plemeny se registrují jako XSH * ( PEB ) / XLH * ( PEB ) a nemohou být přeregistrovány. Se souhlasem národního člena FIFe ( pozn.: v rámci ČSCH-SCHK se souhlasem Chovatelské komise ) se mohou použít k chovu.
• PEB, XSH * ( PEB ) a XLH * ( PEB ) nesmějí být použity k chovu s cílem získat BAL, OLH, OSH, SIA, SYL, SYS.

Příklady:

PEB x PEB ( páření peterbalda s peterbaldem )
Indikace možných výsledků a jak je registrovat:
• bez srsti PEB
• brush PEB x * br může být použit k chovu PEB s předchozím souhlasem
• se srstí ( krátkou nebo dlouhou ) XSH * ( PEB ), XLH * ( PEB ) může být použit k chovu PEB s předchozím souhlasem

Povolené křížení PEB x kategorie IV (páření peterbalda s jinými plemeny kat. IV)

Indikace možných výsledků a jak je registrovat:
• bez srsti XSH * ( PEB ) je možná přeregistrace do PEB
• brush XSH x * br ( PEB ) přeregistrace není možná, může být použit pouze k chovu PEB s předchozím souhlasem
• se srstí ( krátkou nebo dlouhou ) XSH * ( PEB ), XLH * ( PEB ) přeregistrace není možná, může být použit pouze k chovu PEB s předchozím souhlasem


Čl. 2.6.12 ( doplněk II ) DSP ( Donský sphynx )

DSP x * br může být použit k chovu DSP
Při chovu DSP:
• Potomstvo s normální srstí se registruje jako XSH * ( DSP )/ XLH * ( DSP ) a může být použito k chovu se souhlasem národního člena FIFe ( pozn.: v rámci ČSCH-SCHK se souhlasem Chovatelské komise ).


Příklady:
DSP x DSP ( páření donského sphynxe s donským sphynxem )
Indikace možných výsledků a jak je registrovat:
• bez srsti DSP
• brush DSP x * br může být použit k chovu DSP
• se srsti ( krátkou nebo dlouhou ) XSH * ( DSP ), XLH * ( DSP ) může být použit k chovu DSP s předchozím souhlasem


Čl. 4.1 ( Doplněk II )
Tabulka předběžně uznaných plemen s doporučeným křížením
EMS kód: DSP jméno: Donský sphynx sesterská plemena: žádná křížení: žádné
PEB Peterbald žádná BAL, OSH
OLH, SIA
SYS, SYL

Čl. 4.4.2.3 ( Doplněk II ) Brush „br“
Termín „br“ – brush se připojuje k EMS kódu jako indikace délky srsti a je určen pouze pro registraci PEB a DSP.
Termín značí: jemná, zvlněná, často drátovitá srst na celém těle, s holými místy na hlavě a horní části zad, více jak 2 mm dlouhá
Příklady registrace: seal point brush PEB je registrován jakoPEB x n br 33
brush černě želvovinový stříbrný bikolor s kresbou DSP je registrován jako DSP x fs br 03 21

Překlad a komentář: Bohumír Mahelka
13. duben 2007

Upozornění :
Publikování a další šíření obsahu serveru zo36brno.cz je bez písemného souhlasu ZO 36 Brno zakázáno.

 
 

© 2009 - 2010 ZO Brno 36. All rights reserved.