kontrolní třída

 

Stále se opakující problémy s výkladem pojmu „kontrolní třída“ při výstavách vedly předsednictvo FIFe v únoru t.r. k vydání stanoviska následujícího znění: „Kontrolní třída 13b byla zavedena speciálně pro plemena, která jsou ve vývoji, nebo u kterých se provádí meziplemenné křížení ( outcross ) z důvodů, které byly již dříve odsouhlaseny národním členem FIFe nebo národní chovatelskou komisí.

Jsou to plemena, která nemají velký gene pool, nebo nejsou tak dobře tvarově upevněna, a kde je stále ještě povoleno křížení, např. burmila, devon rex a manx. Se souhlasem národního člena FIFe se provádí také křížení z jiných důvodů.

Do zavedení kontrolní třídy 13b naše předpisy stanovovaly, že potomstvo ze všech takových křížení musí projít před registrací do určitého plemena třídou noviců. Třídu noviců lze použít pro kočku jen jednou a to ve stáří nad 10 měsíců. Pokud vystavovatel požaduje od posuzovatele pouze souhlas k pokračování v chovu s výsledky ( potomky ) již provedeného křížení, není obvykle nutné čekat až do stáří 10ti měsíců ani nebývá nutné jen s tímto záměrem přihlašovat kočku na výstavu.

To je důvod pro kontrolní třídu 13b. Neslouží pro určení barvy, které může být, a také vždy je, provedeno před zahájením výstavy, aby umožnilo zařazení kočky do správné barvy.“

Protože řeč předpisů bývá často dosti složitá, pokusím se problematiku třídy 13 stručně zrekapitulovat:

Třída noviců – 13a – oficiální výstavní třída FIFe, Výstavní řád FIFe čl. 5.4, Chovatelský a registrační řád FIFe čl. 4.4.5.2 a 4.4.5.3: novici jsou kočky s neznámými rodiči nebo kočky bez rodokmenu ( např. nalezená domácí kočka, která je fenotypově značně podobná kočce evropské nebo kočka sice se známými rodiči, které však z nějakého důvodu nebyl vydán průkaz o původu, např. z důvodu předem nepovolené úzké příbuzenské plemenitby). V této třídě může být kočka posouzena jen jednou za život, a to pouze v zemi původu ( česká kočka jen v ČR ) a ve stáří nejméně 10 měsíců. K vystavení je nutný souhlas národní chovatelské komise. Posuzovatelé musí být písemně informováni o důvodu vystavení kočky ve třídě noviců. Pokud dva mezinárodní posuzovatelé udělí zvířeti známku „výborná“ může plemenná kniha provést její registraci do příslušného plemene ( vesměs se jedná o RIEX ).

Kontrolní třída – 13b – oficiální výstavní třída FIFe, Výstavní řád FIFe čl. 5.4, Chovatelský a registrační řád FIFe čl.4.4.5.1: zvíře se zařazuje do kontrolní třídy na žádost národní chovatelské komise nebo chovatele/vystavovatele. Minimální stáří není stanoveno, nesmí však být nižší než 3 měsíce ( obecné pravidlo FIFe ). Posuzují ho dva mezinárodní posuzovatelé zpravidla před zahájením oficiálního posuzování. Organizátor výstavy musí písemně informovat posuzovatele o důvodu zařazení zvířete do této třídy. Třída je určena pro cílené křížení dvou nebo více plemen nebo pro plemena ve vývoji – blíže viz výše.

Ověřovací třída – 13c – platná od 1. 3. 2004 v ČR pouze v rámci výstavního řádu ČSCH-SCHK na základě rozhodnutí konference SCHK ze dne 21. 2. 2004: je určena pro ověření správného zařazení zvířete do barevné variety a pro kočky pocházející z non-FIFe organizací. O zařazení pro ověření barvy žádá sám chovatel/vystavovatel přímo výstavní výbor, ověření zvířat z non-FIFe organizací je podmíněno písemným souhlasem plemenné knihy, resp. Chovatelské komise. Zvíře posuzují z hlediska barvy ( to je nejčastější případ ) nebo z hlediska celkového plnění požadavků standardů FIFe ( u jedinců z non-FIFe ) dva mezinárodní posuzovatelé. Ověřovací třída je u nás daleko nejčastější, třída noviců je vzácná a s kontrolní třídou ve smyslu FIFe jsem se nás ještě nesetkal. Název „ověřovací třída“ je naše specifikum, jiné organizace řeší obdobné případy různě, např. Švýcaři tzv. technickou komisí za účasti posuzovatelů nebo Poláci tzv. stanovením barvy rovněž na základě stanoviska posuzovatelů. Tyto záležitosti se vždy řeší před zahájením oficiálního posuzování, tak aby dané zvíře mohlo jít k posouzení již ve „správné“ barvě.

Prosím, aby těmto řádkům věnovali pozornost jak chovatelé/vystavovatelé při vyplňování přihlášek na výstavy, tak i členové výstavních výborů odpovědní za zařazování zvířat do správných výstavních tříd.


Ing. Bohumír Mahelka, CSc.

Upozornění :
Publikování a další šíření obsahu serveru zo36brno.cz je bez písemného souhlasu ZO 36 Brno zakázáno.

 
 

© 2009 - 2010 ZO Brno 36. All rights reserved.